Impacts of microhabitats on leaf functional traits of the wild population of Sinojackia huangmeiensis
Shitong Wang, Yaozhan Xu, Teng Yang, Xinzeng Wei, Mingxi Jiang
Biodiv Sci . 2020, (3): 277 -288 .  DOI: 10.17520/biods.2019118