Fish diversity and resource status in the Nanguang River, a tributary of upper Yangtze River
Dai Mengmeng,Yang Kun,Li Shu,Wang Xiaodong,Song Zhaobin
Biodiv Sci . 2019, (10): 1081 -1089 .  DOI: 10.17520/biods.2019264