Diversity of Cytospora chrysosperma from different hosts in Xinjiang
Zhao Ying,Ma Rong,Yin Yongxiang,Zhang Zhidong,Tian Chengming
Biodiv Sci . 2019, (10): 1122 -1131 .  DOI: 10.17520/biods.2019180