Transformative changes and paths toward biodiversity conservation in China
Rui Yang,Qinyi Peng,Yue Cao,Le Zhong,Shuyu Hou,Zhicong Zhao,Cheng Huang
Biodiv Sci . 2019, (9): 1032 -1040 .  DOI: 10.17520/biods.2019217