Synopsis of Aristolochia L. and Isotrema Raf. (Aristolochiaceae) in China
Zhu Xinxin, Wang Jun, Liao Shuai, Ma Jinshuang
Biodiv Sci . 2019, (10): 1143 -1146 .  DOI: 10.17520/biods.2019183