Evaluating the potential habitat overlap and predation risk between snow leopards and free-range yaks in the Qionglai Mountains, Sichuan
Xiaoyun Shi,Xiaogang Shi,Qiang Hu,Tianpei Guan,Qiang Fu,Jian Zhang,Meng Yao,Sheng Li
Biodiv Sci . 2019, (9): 951 -959 .  DOI: 10.17520/biods.2019062