Metabarcoding diet analysis of snow leopards ( Panthera uncia) in Wolong National Nature Reserve, Sichuan Province
Qi Lu,Qiang Hu,Xiaogang Shi,Senlong Jin,Sheng Li,Meng Yao
Biodiv Sci . 2019, (9): 960 -969 .  DOI: 10.17520/biods.2019101