Resource status of Michelia guangdongensis (Magnoliaceae), a wild plant species with extremely small populations
Leilei Yang,Wenguang Wang,Xiaoan Lang,Suzhou Zhang,Zhangxiu Yao,Ting Xu,Yuanqiu Li,Danfeng Yan,Jianfen Yang,Yaling Wang,Shouzhou Zhang
Biodiv Sci . 2019, (9): 1016 -1020 .  DOI: 10.17520/biods.2019159