Diversity of bacterial resources in the Greater and Lesser Khinggan Mountains
Jun Liu, Ning Wang, Daizong Cui, Lei Lu, Min Zhao
Biodiv Sci . 2019, (8): 903 -910 .  DOI: 10.17520/biods.2019211