Species diversity and global distribution of Limacodidae (Lepidoptera) using online databases
Jiao Meng, Li Jing, Zhao Huifeng, Wu Chunsheng, Zhang Aibing
Biodiv Sci . 2019, (7): 778 -786 .  DOI: 10.17520/biods.2019132