Analysis of prospective microbiology research using third-generation sequencing technology
Xu Yakun, Ma Yue, Hu Xiaoxi, Wang Jun
Biodiv Sci . 2019, (5): 534 -542 .  DOI: 10.17520/biods.2018201