Interspecific associations and niche characteristics of communities invaded by Decalobanthus boisianus
Jiang Huan,Zhang Hui,Long Wenxing,Fang Yanshan,Fu Mingqi,Zhu Kongxin
Biodiv Sci . 2019, (4): 388 -399 .  DOI: 10.17520/biods.2019007