Genetic diversity and population structure of Populus yunnanensis
Zhang Yahong,Jia Huixia,Wang Zhibin,Sun Pei,Cao Demei,Hu Jianjun
Biodiv Sci . 2019, (4): 355 -365 .  DOI: 10.17520/biods.2019016