Spatial distribution patterns of mammal diversity in Yangxian County of Shaanxi Province on the southern slope of the Qinling Mountains
Yan Wenbo,Ji Shengnan,Shuai Lingying,Zhao Leigang,Zhu Dapeng,Zeng Zhigao
Biodiv Sci . 2019, (2): 177 -185 .  DOI: 10.17520/biods.2018266