Species composition and community characteristics of a 25 ha forest dynamics plot in deciduous broad-leaved forest, Qinling Mountains, north-central China
Xie Fenglin,Zhou Quan,Shi Hang,Shu Xiao,Zhang Kerong,Li Tao,Feng Shuiyuan,Zhang Quanfa,Dang Haishan
Biodiv Sci . 2019, (4): 439 -448 .  DOI: 10.17520/biods.2018326