Sprouting characteristics of communities during succession in an evergreen broad-leaved forest on Gutian Mountain, East China
Chi Xiulian, Wang Qinggang, Guo Qiang, Yang Xian, Tang Zhiyao
Biodiv Sci . 2019, (1): 24 -32 .  DOI: 10.17520/biods.2018222