Research progress of interspecific hybridization in genus Ficus
Huang Jianfeng,Xu Rui,Peng Yanqiong
Biodiv Sci . 2019, (4): 457 -467 .  DOI: 10.17520/biods.2018318