Progress in negotiations on the Post-2020 Global Biodiversity Framework and suggestions for Chinese government
Wenjing Liu, Jing Xu, Yijia Geng, Yu Tian, Senlu Yin
Biodiv Sci . 2018, (12): 1358 -1364 .  DOI: 10.17520/biods.2018188