Spatial distribution and environmental interpretation of wild Sinojackia xylocarpa communities based on self-organizing map (SOM)
Guodong Yang, Xinyue Ji, Lin Chen, Yuqian Zhong, Feifei Zhai, Xiangui Yi, Xianrong Wang
Biodiv Sci . 2018, (12): 1268 -1276 .  DOI: 10.17520/biods.2018019