Research trends and hotspots of Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio): A bibliometric analysis
Ruiyu Fu, Hongxin Su, Zhonghua Zhang, Gang Hu
Biodiv Sci . 2018, (12): 1255 -1267 .  DOI: 10.17520/biods.2018265