The diversity of insect communities and its dynamic changes in transgenic RRM2 (RNA recognition motif 2) cotton fields
Shuying Li, Jiabao Zhu, Xianyong Lu, Furu Cheng, Shufeng Zheng, Jinjie Cui, Junyu Luo, Yan Ma
Biodiv Sci . 2018, (11): 1190 -1203 .  DOI: 10.17520/biods.2018090