Ecological functions of millipedes in the terrestrial ecosystem
Mengru Wang, Shenglei Fu, Haixiang Xu, Meina Wang, Leilei Shi
Biodiv Sci . 2018, (10): 1051 -1059 .  DOI: 10.17520/biods.2018086