Spatial patterns and assembly rules in soil fauna communities: A review
Meixiang Gao, Lin Lin, Liang Chang, Xin Sun, Dong Liu, Donghui Wu
Biodiv Sci . 2018, (10): 1034 -1050 .  DOI: 10.17520/biods.2018122