Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province
Yunzhi Qin, Jiaxin Zhang, Jianming Liu, Mengting Liu, Dan Wan, Hao Wu, Yang Zhou, Hongjie Meng, Zhiqiang Xiao, Handong Huang, Yaozhan Xu, Zhijun Lu, Xiujuan Qiao, Mingxi Jiang
Biodiv Sci . 2018, (9): 1016 -1022 .  DOI: 10.17520/biods.2018074