Amphibian species richness patterns in karst regions in Southwest China and its environmental associations
Bo Wang, Yong Huang, Jiatang Li, Qiang Dai, Yuezhao Wang, Daode Yang
Biodiv Sci . 2018, (9): 941 -950 .  DOI: 10.17520/biods.2018125