Optimized hot spot analysis for probability of species distribution under different spatial scales based on MaxEnt model: Manglietia insignis case
Hongfei Zhuang, Yinbo Zhang, Wei Wang, Yueheng Ren, Fangzheng Liu, Jinhong Du, Yue Zhou
Biodiv Sci . 2018, (9): 931 -940 .  DOI: 10.17520/biods.2018059