A horizon scan of the impacts of environmental change on wild bees in China
Xiuwei Liu, Douglas Chesters, Chunsheng Wu, Qingsong Zhou, Chaodong Zhu
Biodiv Sci . 2018, (7): 760 -765 .  DOI: 10.17520/biods.2018078