Water utilization sources of Populus euphratica trees of different ages in the lower reaches of Tarim River
Jiang Zhang, Guifang Li, Yaling He, Yudi Mu, Li Zhuang, Hongling Liu
Biodiv Sci . 2018, (6): 564 -571 .  DOI: 10.17520/biods.2017342