Water utilization sources of Populus euphratica trees of different ages in the lower reaches of Tarim River
Jiang Zhang,Guifang Li,Yaling He,Yudi Mu,Li Zhuang,Hongling Liu
Biodiv Sci . 2018, (6): 564 -571 .  DOI: 10.17520/biods.2017342