Relationships between species richness and biomass/productivity depend on environmental factors in secondary forests of Dinghai, Zhejiang Province
Chuping Wu, Wenjuan Han, Bo Jiang, Bowen Liu, Weigao Yuan, Aihua Shen, Yujie Huang, Jinru Zhu
Biodiv Sci . 2018, (6): 545 -553 .  DOI: 10.17520/biods.2017320