Cultivation history of Camellia oleifera and genetic resources in the Yangtze River Basin
Shengyuan Qin, Jun Rong, Wenju Zhang, Jiakuan Chen
Biodiv Sci . 2018, (4): 384 -395 .  DOI: 10.17520/biods.2017254