Assessing the threat status of amphibians in China
Jianping Jiang, Feng Xie, Chunxin Zang, Lei Cai, Cheng Li, Bin Wang, Jiatang Li, Jie Wang, Junhua Hu, Yan Wang, Jiongyu Liu
Biodiv Sci . 2016, (5): 588 -597 .  DOI: 10.17520/biods.2015348