Assessment of red list of birds in China
Yanyun Zhang, Zhengwang Zhang, Lu Dong, Ping Ding, Changqing Ding, Zhijun Ma, Guangmei Zheng
Biodiv Sci . 2016, (5): 568 -577 .  DOI: 10.17520/biods.2015294