Evaluation of the effectiveness of marine protected areas: Methodologies and progress
Ruiling Song,Jinxian Yao,Kaiyue Wu,Xiaochuan Zhang,Zhi Lü,Zhengguang Zhu,Lijie Yin
Biodiv Sci . 2018, (3): 286 -294 .  DOI: 10.17520/biods.2018005