From nature reserve to national park system pilot: Changes of environmental coverage in the Three-River-Source National Park and implications for amphibian and reptile conservation
Huijie Qiao, Xiaoyi Wang, Wei Wang, Zhenhua Luo, Ke Tang, Yan Huang, Shengnan Yang, Weiwei Cao, Xinquan Zhao, Jianping Jiang, Junhua Hu
Biodiv Sci . 2018, (2): 202 -209 .  DOI: 10.17520/biods.2017305