Identifying priority areas for grassland endangered plant species in the Sanjiangyuan Nature Reserve based on the MaxEnt model
Xiaoyu Wu, Shikui Dong, Shiliang Liu, Quanru Liu, Yuhui Han, Xiaolei Zhang, Xukun Su, Haidi Zhao, Jing Feng
Biodiv Sci . 2018, (2): 138 -148 .  DOI: 10.17520/biods.2017188