Evaluating the effectiveness of Shennongjia National Nature Reserve based on the dynamics of forest carbon pools
Shuyu Deng, Xiangzhong Dong, Mingzhe Ma, Zhenhua Zang, Wenting Xu, Changming Zhao, Zongqiang Xie, Guozhen Shen
Biodiv Sci . 2018, (1): 27 -35 .  DOI: 10.17520/biods.2017240