Biodiversity of natural vegetation and influencing factors in western Inner Mongolia
Chongyao Yang, Engui Li, Huiying Chen, Jinghui Zhang, Yongmei Huang
Biodiv Sci . 2017, (12): 1303 -1312 .  DOI: 10.17520/biods.2017140