Earth BioGenome Project and Taxonomy
Chaodong Zhu, Shixiao Luo, Xin Zhou, Huayan Chen, Guanyang Zhang
Biodiv Sci . 2017, (11): 1251 -1254 .  DOI: 10.17520/biods.2017285