Spatial distribution characteristics of crop germplasm resources using spatial statistics
Yanqing Chen, Yongsheng Cao, Yanpeng Wu, Lina Chen, Wei Fang
Biodiv Sci . 2017, (11): 1213 -1222 .  DOI: 10.17520/biods.2016376