Metabarcoding技术在真菌多样性研究中的应用
曹云, 沈文静, 陈炼, 胡飞龙, 周蕾, 徐海根
Application of metabarcoding technology in studies of fungal diversity
Yun Cao,Wenjing Shen,Lian Chen,Feilong Hu,Lei Zhou,Haigen Xu
生物多样性 . 2016, (8): 932 -939 .  DOI: 10.17520/biods.2016096