An introduction to CameraData: an online database of wildlife camera trap data
Zhishu Xiao,Xuezhi Wang,Xinhai Li
Biodiv Sci . 2014, (6): 712 -716 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14042