Habitat distribution and species diversity of Carabus and Cychrus in She nnongjia Nature Reserve, Hubei Province
YU Xiao-Dong, ZHOU Hong-Zhang, LUO Tian-Hong
Biodiv Sci . 2001, (3): 214 -221 .  DOI: 10.17520/biods.2001033