China’s mammalian diversity
Zhigang Jiang,Yong Ma,Yi Wu,Yingxiang Wang,Zuojian Feng,Kaiya Zhou,Shaoying Liu,Zhenhua Luo,Chunwang Li
Biodiv Sci . 2015, (3): 351 -364 .  DOI: 10.17520/biods.2014202