Alien invasive species in China: their damages and management strategies
WAN Fang-Hao, GUO Jian-Ying, WANG De-Hui
Biodiv Sci . 2002, (1): 119 -125 .  DOI: 10.17520/biods.2002014