Species diversity of butterflies in Shimentai Nature Reserve, Guangdong
WANG Min, HUANG Guo-Hua, FAN Xiao-Ling, XIE Guo-Zhong, HUANG Lin-Sheng, DAI Ke-Yuan
Biodiv Sci . 2003, (6): 441 -453 .  DOI: 10.17520/biods.2003052