The zoogeography of Chinese Palaemonoidea fauna
LI Xin-Zheng, LIU Rui-Yu, LIANG Xiang-Qiu
Biodiv Sci . 2003, (5): 393 -406 .  DOI: 10.17520/biods.2003047