Molecular mechanism for transcription and replication of RNA virus
LIU Qing-Zhen, LI Ling-Yun, QI Yi-Peng, YANG Fu-Hua
Biodiv Sci . 2001, (3): 294 -300 .  DOI: 10.17520/biods.2001044