Progress in Biodiversity Informatics
Lisong Wang, Bin Chen, Liqiang Ji, Keping Ma
Biodiv Sci . 2010, (5): 429 -443 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.429