Antibiotic resistance genes in the environment
Jianqiang Su,Fuyi Huang,Yongguan Zhu
Biodiv Sci . 2013, (4): 481 -487 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.07071