RAPD molecular markers and genetic diversity among 40 cultivars of Brassica napus in China
Wu Ningfeng, Li Rugang, Wu Xiaoming, Zhu Li, Fan Yunliu, Qian Xiuzhen,
Biodiv Sci . 1997, (4): 246 -250 .  DOI: 10.17520/biods.1997042